Vanliga frågor

Vad lär jag mig på utbildningen Have a Nice Conflict?
Din konfliktkompetens ökar genom att du tränas i de 5 nycklarna till effektiv konflikthantering. Du kommer att i mycket större utsträckning kunna förutse och förhindra att relationskonflikter uppstår. De konflikter som inte går att undvika kommer du kunna identifiera, hantera och lösa med större framgång, för alla inblandade.

Behövs någon förkunskap?
Innan utbildning kommer du få ånga uppgifter som skall vara färdiga innan utbildningsstart.

Är utbildningen för några speciella befattningar?
Nej. Have a Nice Conflict är lämplig för chefer såväl som medarbetare. Det man tränas och kompetensutvecklas i är att förstå och hantera mellanmänskliga relationer, något som vi alla har lika stor nytta av. Om både medarbetare och chefer i en organisation har hög konfliktkompetens kommer effekten (färre konflikter, färre sjukskrivningar, ökad effektivitet osv) att bli ännu större.

Vad kostar det?
Respektive företag som håller i utbildningen har information om priser och datum på sina respektive hemsidor. Länkar till alla hittar du under ”företagsinterna utbildniar” på denna hemsida.

Finns det någon forskning bakom?
Ja i allra högsta grad. Utbildningens teoribas är Teorin om Relationsmedvetenhet Relationship Awareness Therory (RAT) – en inlärningsmodell för effektiv och korrekt förståelse av motiven bakom våra handlingar. Samt kartläggningsinstrumentet kopplat till denna teori, Strenght Depoyment Inventory (SDI).

RAT teorin och SDI instrumentet har funnits i över 40 år och utvecklades av psykologen, terapeuten, läraren och författaren Elias H. Porter, Ph.D.

Jag upplever att vi har en konflikt på mitt arbete. Kan den här utbildningen hjälpa mig att lösa den?
Have a Nice Conflict är inte en utbildning man går på för att lösa en pågående kris, även om kunskaperna man får definitivt kan komma till användning för att lösa den pågående konflikten. Syftet med utbildningen är främst att skaffa sig kunskaper för att förhindra och förutse framtida konflikter.

Finns det någon fortsättning efter utbildningen?
Nej inte i dagsläget. Hör med den person som håller i din Have a Nice Conflict-utbildning för en diskussion om hur en fortsättning kan se ut.

Jag har redan gjort en SDI kartläggning, spelar det någon roll?
Nej det gör det inte. Du kommer att ha lite mer förkunskaper kring vad som motiverar och driver dig och vad ett personligt konfliktförlopp är. Detta påverkar inte behållningen av utbildningen.